Folosirea serviciilor și a site-ului nostru implică automat acceptarea termenilor și condițiilor următoare. Te îndemnăm să le citești și să fii familiarizat cu acestea. În cazul în care ai întrebări ne poți contacta în orice moment. Mulțumim!

 

Părțile contractante

Prezentul document reprezentând Termenii și Condițiile de Utilizare, este Contractul de Furnizare Servicii de găzduire pe servere virtuale, denumit în continuare „TCU”. Prezentul TCU este încheiat între dumneavoastră (numit în continuare „dvs”, „al dvs.” sau „beneficiar”) în calitate de beneficiar și S.C. Lansoft Data S.R.L (numit în continuare „nostru”, „al nostru”, „Lansoft Data” sau „furnizor”) în calitate de furnizor de servicii de găzduire pe servere virtuale. Fiind cea mai recenta versiune a TCU. Folosirea serviciilor noastre constituie subiectul prezentului contract (TCU).

 

S.C. Lansoft Data S.R.L, cu sediu social în București, Calea Rahovei 266-268, Electromagnetica Business Park, Corp 2, Camera 5, sector 5, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub numărul J40/21038/2006, având Codul Fiscal RO19939925, reprezentată de dl. Daniel Samuel.

 

S-a încheiat prezentul Contract, ale cărui prevederi și clauze, convenite în virtutea dreptului libertarii contractuale, au fost stabilite prin acordul nostru comun și cu respectarea legii. Prezentul contact ( TCU ) servește ca bază legală pentru toate serviciile de găzduire oferite de Lansoft Data.

 

Lansoft Data își rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului TCU, incluzând, dar nelimitându-se la acestea: termeni, amenzi/taxe aplicabile, politici de funcționare, utilizare / comportament a clienților în raport cu imaginea, angajații Lansoft Data. Lansoft Data poate beneficia de acest drept fără notificări sau înștiințări prealabile. Indiferent de comunicările/înștiințările anterioare, utilizarea continuă a serviciilor reprezintă acordul Dvs. asupra acestor modificări. Verificarea periodică a modificărilor și schimbărilor intervenite în prezentul TCU, precum și corectitudinea datelor furnizate de Dvs. sunt în întregime responsabilitea Beneficiarului.

 

PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE COMANDĂ ȘI BIFAREA CASUȚEI „DA” SUNT DE ACORD CU TERMENI ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE :

 

 1. REPREZINTĂ O GARANȚIE CĂ SUNTEȚI PERSOANĂ FIZICĂ, CĂ AVEȚI ÎMPLINITĂ VÂRSTA DE 18 ANI. ÎN CAZUL ÎN CARE REPREZENTAȚI O PERSOANĂ JURIDICĂ, PARTENERIAT SAU ORICE ALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE DE COMERȚ ÎNREGISTRAREA DVS. ESTE O GARANȚIE.
 2. SUNTEȚI DE ACORD SĂ FURNIZAȚI ÎN FORMULARUL DE COMANDĂ INFORMAȚII CORECTE, CLARE ȘI REALE, INCLUZÂND ORICE TIP DE INFORMAȚIE NECESARĂ PENTRU CONDIȚIILE DE PLATĂ ȘI VĂ ANGAJAȚI SĂ ACTUALIZAȚI ÎN MOD CORECT ȘI PERMANENT PREZENTELE INFORMAȚII.
 3. REPREZINTĂ ȘI GARANTEAZĂ CĂ AVEȚI AUTORITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE CONFORM PREZENTULUI TCU. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD / NU VĂ MANIFESTAȚI ACORDUL ASUPRA TERMENILOR SAU ORICĂROR ALTOR MODIFICĂRI, SINGURA OPȚIUNE ESTE ACEEA DE A NOTIFICA DEPARTAMENTUL PLĂȚI ASUPRA DORINȚEI DE A REZILIA UNILATERAL PREZENTUL TCU.;

 

Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de către Lansoft Data, de servicii de găzduire web pe servere virtuale. Aceste servicii reprezintă o gamă de funcții și facilitați proprii fiecărui pachet de găzduire web.

Furnizorul este de acord să furnizeze următoarele servicii:

 

 1. găzduirea siteului sau a siteurilor web contractate;
 2. asistență tehnică online și/sau telefonică în cazuri excepționale pentru utilizarea serviciilor de găzduire a siteurilor web;
 3. înregistrarea de nume de domenii din zona .ro și internaționale .com, .net, .org, .info, .biz ,.info, .me, .cc și .eu.

 

 

Valoarea serviciilor și termenii de plată

Lansoft Data va emite facturi proforme pe baza cărora va trebui să achitați contravaloarea Serviciului contractat. Frecvența plății o veți alege dumneavoastră, inițial prin intermediul formularului de comandă, iar apoi printr-o solicitare adresată departamentului Plăți în scris prin email la adresa plăți@lansoft.ro sau prin fax.

 

Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care renunțați anticipat la serviciile de găzduire, decât în primele 30 de zile de valabilitate a contractului. Plata se face în lei, la cursul de schimb BNR din ziua emiterii facturii proforme. În caz de neplată Lansoft Data are dreptul de a întrerupe furnizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă.

 

Prin întreruperea serviciului se înțelege SUSPENDAREA, ȘTERGEREA definitiva a contului de pe serverele Lansoft Data. Decizia asupra formei de întrerupere a serviciului aparține în exclusivitate furnizorului. Prin neplata serviciilor furnizate beneficiarul renunță în mod expres la alte drepturi și protecție legală.

 

Trecerea la un abonament superior sau inferior se poate face în orice moment, conform posibilității tehnice a furnizorului la acel moment și conform regulilor stabilite prin prezentul TCU sau afișate public în aria de client (întrebări frecvente).

 

Activarea serviciilor de găzduire, pachetele de end-user sau reseller se face în maximum 15 minute de la confirmare plății către client. Confirmarea plății se poate face prin trimiterea documentului de plată pe fax, email sau în momentul în care banca confirmă plata respectivă.

 

Lansoft Data poate schimba oricând tarifele pentru serviciul de găzduire, sau bazele pe care se determină orice taxă sau să instituie orice nouă taxă. În caz de reînnoire, prețurile pot fi schimbate fără nici o modificare prealabilă.

 

Perioada contractuală începe din data în care serviciul dumneavoastră a fost activat, și rămâne valabilă pentru perioada selectată de dumneavoastră în formularul de comandă. În cazul în care doriți să renunțați la Serviciul furnizat de Lansoft Data trebuie să anunțați Lansoft Data (Departamentul Plăți) despre asta, în scris prin email sau fax.

 

În calitate de client de găzduire al Lansoft Data sunteți de acord cu Politica de Facturare, și beneficiați de Garanția de 60 de zile.

 

Renunțarea la serviciile contractate

Lansoft Data poate înceta furnizarea serviciului contractat de către beneficiar, imediat, irevocabil și fără notificare prealabilă, dacă:

 

 1. Dvs. nu ați respectat, ați violat sau ați tratat necorespunzător prezentul regulament, incluzând orice alt regulament Lansoft Data sau nu ați respectat legea română aplicabilă.
 2. Dvs. ați furnizat la înregistrare informații false.
 3. Dvs. nu ați respectat condițiile referitoare la acuratețea, claritatea și validitatea datelor de înregistrare.
 4. Dvs. nu ați răspuns comunicărilor trimise pe adresa de email declarată la înregistrare.
 5. Dvs. sunteți angajat în activități ilegale, frauduloase sau orice tip de activități – vânzarea de produse sau servicii care intră în incidența legii, sau
 6. Dvs., un reprezentant/angajat al dumneavoastră, un partener (persoană juridică sau persoană fizică) sau un reprezentant/angajat al unui partener este implicat în nume personal sau ca reprezentant legal, în activități care să prejudicieze drepturile sau reputația Lansoft Data.
 7. Dvs. nu ați achitat valoarea serviciului contractat.

Orice încetare a serviciilor oferite de Lansoft Data are afecte imediate. Lansoft Data poate opțional să notifice clientul asupra încetării furnizării serviciilor.

 

Adițional termenilor menționați mai sus orice parte a acestei convenții poate denunța prezentul TCU dacă:

 

 1. orice parte nu respectă termenii și condițiile prezentului regulament și nu depune toată diligența necesară pentru a remedia situația apărută în timp de 30 de zile de la primirea preavizului de la cealaltă parte, exceptând cazul nerespectării obligației de plată, și neonorarea obligației timp de 5 zile calendaristice din momentul înștiințării primite de la Lansoft Data.

îi. cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară.

iii. cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară dacă procedura nu e retrasă timp de 60 de zile de la începere.

 

În cazul în care o autoritate statală aduce argumente solide care incriminează prezentul TCU și serviciul, aducând prejudicii ordinii de drept Lansoft Data poate suspenda serviciul fără alte obligații aferente.

 

În cazul în care Lansoft Data suspendă doar o parte a Serviciului Dvs., ca urmare a nerespectării TCU, aceasta nu suspendă obligația Dvs. de a plăti taxele în întregime.

 

În cazul în care Lansoft Data suspendă întregul Serviciu, sunteți obligat la plata taxelor aferente utilizării serviciului până la data menționată în acordul de înregistrare, taxe aplicabile și în cazul suspendării înainte de termen.

 

În cazul în care Lansoft Data suspendă întregul serviciu pe motiv de neplată a serviciilor de găzduire, pentru reactivarea serviciul sunteți obligat, pe lângă plata facturii recurente, la plata unei taxe de reactivare în cuantum de 9.95 euro + tva pentru conturile de găzduire shared sau 19.95 euro + tva pentru conturile de găzduire reseller.

 

Renunțați în mod expres la alte drepturi și protecție legală și condiții care ar putea fi în conflict cu termenii prevăzuți în TCU.

 

Proprietatea informațiilor din cont de găzduire

Accesul la contul de găzduire pe serverele Lansoft Data se face prin intermediul unui nume de utilizator și o parolă transmise de către Lansoft Data în momentul activării contului de găzduire. Sunteți de acord să păstrați această parolă confidențială.

 

Sunteți responsabil de menținerea securității contului Dvs. și sunteți răspunzător pe deplin de toate activitățile ce se desfășoară în contul Dvs. și orice acțiuni efectuate în legătură cu numele domeniului Dvs., inclusiv cu cele efectuate de userii adreselor de email de pe domeniul Dvs. sau de acțiunile partenerilor (reprezentanți legali sau angajații acestora) angajați în realizarea/întreținerea și sau promovarea siteului Dvs.

 

Sunteți de acord să anunțați Lansoft Data de orice cont neautorizat sau alte breșe de securitate. Lansoft Data nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care ține de posibilitatea Dvs. de a o remedia.

 

Luați la cunoștință și sunteți de acord că, sub nici o formă, Lansoft Data nu este răspunzător, în nici un mod, pentru acțiunile sau omisiunile dvs. sau ale utilizatorilor resurselor contului de găzduire, cărora dvs. le dați acces, nici chiar în cazul pagubelor produse în orice fel de aceștia datorită unor acțiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui plătite unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi și nu numai, dvs. veți fi obligat să plătiți aceste sume de bani, și nu Lansoft Data.

 

Dvs. sau partenerii sau reprezentanții partenerilor cărora le-ați permis accesul la contul de găzduire nu pot utiliza rețeaua Lansoft Data pentru a încerca să evite autentificarea sau să păcălească securitatea oricărei gazde, rețele sau oricărui cont. Aceasta include, dar nu se limitează numai la: accesarea datelor care nu sunt destinate clientului, logarea la un server sau la un cont pentru care clientul nu are accesul autorizat, spargerea parolelor, verificarea securității altor rețele căutând slăbiciunile sau încălcarea altor politici de securitate ale organizației.

 

Dvs. sau partenerii sau reprezentanții partenerilor cărora le-ați permis accesul la contul de găzduire, nu au dreptul de a încerca să împiedice sau să oprească serviciul oricărui utilizator, gazdă sau rețea. Aceasta include, dar nu se limitează la atacuri de tipul denial of service, mail bombing sau alte încercări deliberate de a bloca o gazdă sau o rețea. Lansoft Data SRL va coopera cu autoritățile care investighează încălcarea securității sistemelor sau rețelelor altor site-uri, inclusiv cu autoritățile care investighează fapte penale. Utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi trași la răspundere prin procese civile sau penale.

 

Utilizarea serviciului

Toate serviciile oferite de Lansoft Data pot fi utilizate numai în scopuri legale. Sunt interzise transmiterea, stocarea sau prezentarea de informații, date sau materiale care încalcă legile românești și internaționale. Printre acestea putem enumera, dar nu se limitează numai la: materiale copiate fără permisiunea proprietarilor, materiale care proferează amenințări sau cu caracter obscen, materiale „numai pentru adulți”, materiale protejate de secrete comerciale sau cu un alt statut.

 

Clientul este de acord să nu ceară despăgubiri și să nu tragă la răspundere Lansoft Data pentru nici o pretenție rezultată din utilizarea serviciului care prejudiciază clientul sau o terță parte.

 

Notă: Pornografia și materialele care au legătură cu sexul sunt interzise pe serverele noastre. Acest amendament include conținutul cu caracter sexual sau link-uri directe către alte site-uri pentru adulți. Această interdicție este valabilă și pentru toate site-urile care promovează activități ilegale sau conțin materiale care pot aduce prejudicii serverelor noastre sau oricăror altor servere de pe Internet. Link-urile către astfel de materiale sunt de asemenea interzise. Lansoft Data este singurul în măsura să hotărască ce materiale constituie o încălcare a acestei prevederi. Clientul trebuie de asemenea să ia notă că distribuirea și / sau transmiterea de mesaje sau materiale obscene, indecente sau care încalcă legile bunei cuviințe și ale decenței pot fi pedepsite de legile în vigoare.

 

Câteva exemple de materiale sau link-uri care nu sunt acceptabile:

 

– Software piratat;

– Programe sau arhive pentru hackeri;

– Site-uri de Warez;

– Proxy, și platforme proxy;

– Pornografie, și materiale pentru adulți;

– Software pentru trimiterea de email-uri nedorite (spamming);

– Download mp3, filme pentru care Dvs. nu aveți acordul proprietarului drepturilor de autor.

 

În acest moment nu permitem:

 

– clienților să ruleze software pentru IRC gen eggdrop sau BitchX pe serverele noastre.

– folosirea de Chat Room-uri proprii fiecărui client pe serverele noastre datorită cerințelor deosebite ale acestor programe.

 

Permitem utilizarea programelor Bulletin Board, dar acestea trebuie folosite în conformitate cu politica de utilizare a resurselor Serverului. Recomandăm folosirea programelor care utilizează o bază de date deoarece programele care lucrează cu fișiere sunt lente și solicită resurse importante.

 

Nu permitem utilizarea programelor care rulează în continuu în background. Permitem programelor să opereze în background ca o extensie a site-ului web al clientului, dar nu permitem folosirea programelor special realizate pentru a opera în background.

 

De exemplu un program gen LightGate poate începe trimiterea de emailuri și opera în background până la terminare, dar nu permitem programe concepute să trimită mailuri care rulează în background.

 

Scripturile CGI pot fi utilizate de către clienții noștri fiind o parte inclusă în serviciile oferite, dar orice script CGI realizat special pentru a afecta în mod negativ performanța serverului sau integritatea rețelei poate fi oprit fără preaviz. Este interzisă utilizarea scripturilor CGI în comun cu alte site-uri care nu sunt găzduite de Lansoft Data..

 

În momentul în care se constată că un script CGI utilizează unele resurse în mod excesiv, Lansoft Data va notifica proprietarul respectivului site despre acest lucru. Acesta are la dispoziție 24 de ore pentru a reduce consumul de resurse al programului, în caz contrar acesta va fi dezactivat fără preaviz.

 

Orice site web care utilizează o mare parte din resursele serverului (ca de exemplu, fără a se limita numai la: utilizarea procesorului, a memoriei și resurselor rețelei) poate fi suspendat fără preaviz și i se poate oferi soluția fie de opta pentru un server dedicat fie de a limita gradul de utilizare a resurselor până la un nivel acceptabil.

 

Traficul web măsoară traficul înregistrat pe http, ftp, smtp și pop3. Serverele Lansoft Data sunt suficient de puternice pentru a face față unui consum de resurse foarte mare. Totuși nu putem permite ca un singur client să consume resurse excesiv în detrimentul celorlalți clienți. Traficul web pentru pachetele de găzduire shared oferite de Lansoft Data este necontorizat.

 

Adițional, nu aveți voie să postați, trimiteți, retransmiteți sau stocați materiale cu ajutorul contului de găzduire pe care Lansoft Data consideră că:

 

 1. violează o lege sau regulament local sau străin;
 2. este amenințător, obscen, indecent, defăimător sau poate afecta un individ, grup sau entitate;

iii. violează dreptul oricărei persoane, inclusiv drepturile protejate de copyright, secretul comercial, invenții sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și instalarea sau distribuirea de software „pirat” sau alte produse care nu au licență potrivită pentru utilizare; aceste exemple nu sunt limitative și se referă inclusiv la linkuri către asemenea servere.

 

Sunteți de acord să NU:

 

 1. uploadati, postați, transmiteți sau să faceți disponibil (referire) prin alt mod conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, calomnios, care încalcă intimitatea altora, cu caracter pentru adulți, rasial, etnic sau în alt mod condamnabil.
 2. prejudiciați minorii în orice fel.
 3. vă asumați identitatea altei persoane fizice sau juridice, chiar și a unui oficial Lansoft Data, conducător de forum, ghid sau gazdă, sau să declarați în al mod legătura dvs. cu o persoană fizică sau juridică.
 4. falsificați headerele sau să manipulați în alt mod elementele de identificare pentru mascarea originii conținutului transmis prin intermediul serverelor Lansoft Data.
 5. uploadati, publicați sau transmiteți conținut pe care nu aveți dreptul să îl comunicați sub incidența legii sau a unor obligații contractuale (de exemplu, informațîi interne, drept de proprietate, confidențialitate învățate și discutate ca parte a unui contract de muncă sau sub angajament de confidențialitate).
 6. să uploadati, postați sau transmiteți în alt mod conținut care încalcă patentele (brevetele), mărcile înregistrate, secretele de marcă, drepturile de autor, drepturile la intimitate sau publicitate, sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți.
 7. să uploadati, postați sau transmiteți emailuri comerciale nesolicitate, denumite „spam”. Aceasta include marketingul neloial, publicitatea sau alte activități legate de „spam”, cum ar fi (a) trimiterea de email-uri în masă către recipienți care nu au solicitat email sau să trimiteți cu adresa de răspuns falsă, (b) să promovați un site prin linkuri, titluri, descrieri neadecvate, sau (c) să vă promovați site-ul prin postarea repetată de texte identice în forumurile publice.
 8. să uploadati, postați sau transmiteți în alt mod materiale care conțin viruși sau alte coduri, fișiere sau programe realizate pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționarea oricărei componente software sau hardware a serverelor Lansoft Data sau ale unei terțe parți.
 9. să conturbați sau să întrerupeți Serviciul sau serverele sau rețelele legate de Serviciu, sau să încălcați cerințele, procedurile, politicile sau regulamentele legate despre Serviciu.
 10. să încălcați intenționat sau nu orice lege locală, statală, naționala, sau internațională în vigoare sau politicile ICANN.
 11. furnizați suport material sau resurse (sau să ascundeți sau să deghizați natura, locația, sursa sau proprietatea suportului material sau a resurselor) oricărei organizațîi.
 12. să „urmăriți” sau hărțuiți în alt mod pe cineva.
 13. să interveniți sau să întrerupeți serviciul sau serverele sau rețelele conectate la Serviciu, sau să nu respectați orice cerințe, proceduri, politici sau regulamente a rețelelor conectate la rețeaua Lansoft Data.
 14. colectați, transmiteți sau să stocați date personale sau financiare despre orice individ sau entitate.
 15. să promovați sau să furnizați informațîi de pregătire despre activități ilegale, să promovați violența fizică și jignirile împotriva unui individ sau grup, sau să promovați orice act de cruzime față de animale. Aceasta include dar nu numai, furnizarea de instrucțiuni privitoare la realizarea bombelor, grenadelor și altor arme, și crearea de site-uri „Crush”.

Sunteți de acord să nu implicați Lansoft Data, în orice cereri sau plângeri rezultând din Serviciu care vă cauzează pagube dumneavoastră sau altei părți. Lansoft Data își rezervă dreptul să vă investigheze pe dvs., afacerea dvs. și/sau personalul dvs., site-ul dvs. și materialele conținute de site în orice moment. Aceste investigații vor fi făcute doar în beneficiul Lansoft Data și nu pentru beneficiul dvs. sau unei terțe părți. Dacă investigația relevă orice informație, acțiune sau omisiune care în opinia Lansoft Data constituie o violare a legilor sau a regulamentelor naționale sau internaționale sau a politicilor Lansoft Data, Lansoft Data va putea închide imediat site-ul dvs. și va notifica această acțiune prin email la adresa furnizată în formularul de comandă.

 

Sunteți de acord să renunțați la dreptul de acțiune sau orice revendicare pe care le-ați putea avea împotriva Lansoft Data pentru asemenea acțiuni.

 

Politica de trimitere a email-urilor

 

Fiecare cont de găzduire este limitat, astfel încât să nu permită trimiterea a mai mult de 128 de email-uri într-un interval de 60 de minute / domeniu. Această politică (restricție) este necesară pentru a proteja calitatea serviciului de hosting.

 

Trimiterea masivă de email-uri determină consumarea masivă a resurselor unui server, aceasta având un impact negativ asupra calității serviciilor recepționate de clienți.

 

Prima încălcare a acestei politici are ca rezultat suspendarea imediată a contului de găzduire și penalizarea clientului cu o taxă de 25 euro + tva. Reactivarea contului se face numai după achitarea penalității și trimiterea către Lansoft Data prin fax a unui angajament semnat și ștampilat (acolo unde este cazul) cu următorul text „Am citit, înțeleg și sunt de acord cu politica de trimitere a email-urilor”.

 

A doua încălcare a acestei politici are ca rezultat terminarea imediată a contului de găzduire și impunerea unei taxe de penalitate de 1000 euro + TVA. Lansoft Data nu vă returna clientului nici una din taxele achitate în avans, în cazul în care contul a fost terminat pentru încălcarea acestor reguli. Beneficiarul este obligat să-și plătească integral taxele restanțe față de Lansoft Data.

 

Email Spam-ul este total interzis

 

„Spamul” include trimiterea de mesaje email bulk și/sau comerciale nesolicitate via Internet folosind serviciile Lansoft Data sau ale altui furnizor de servicii cu referire la Lansoft Data (și oricare site aflat în proprietatea noastră) ori la orice site găzduit de Lansoft Data.

 

SPAM-ul este TOTAL INTERZIS și descoperirea lui atrage aplicarea unei taxe de penalitate de 5000 euro + tva, și implică automat ȘTERGEREA contului respectiv de pe serverele noastre.

 

PRIN SPAM ÎNȚELEGEM TRIMITEREA DE MESAJE EMAIL CĂTRE DESTINATARI CARE NU ȘI-AU EXPRIMAT ÎN PREALABIL DORINȚA DE A PRIMI ACELE MESAJE COMERCIALE SAU NU. DVS. TREBUIE SĂ PUNEȚI LA DISPOZIȚIA LANSOFT DATA TOATE DATELE SOLICITATE PENTRU A CONTACTA INTEGRAL SAU ALEATORIU PE UNII DIN DESTINAȚII MESAJELOR TRIMISE.

 

Suport, garanții și domenii web

 

 

Lansoft Data își rezervă dreptul să stabilească limite sau să extindă orice fel de suport oferit pentru serviciul contractat, și orele la care este disponibil.

 

Sunteți de acord să oferiți garanții pentru Lansoft Data și partenerilor săi că nu veți avea pretenții sau cereri, incluzând taxele mandatarilor cerute de a o treia parte datorate apariției acesteia în Conținutul site-ului dvs., folosirii de către dvs. a Serviciului, relației dvs. cu Serviciul, încălcării TCU de către dvs. sau încălcării oricăror altor drepturi ale altei părți, incluzând , dar nelimitându-se la utilizarea de către dvs. a conținutului, mărci înregistrate, nume comerciale, materiale cu drept de autor sau patentate sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

 

Lansoft Data își rezervă dreptul că, pe cheltuiala sa, să își asume apărarea și controlul a oricărei garanții din partea dvs., dar făcând acest lucru nu vă scutește de obligația de garanție din partea dvs.

 

Ați luat la cunoștință că Lansoft Data poate stabili practici și limitări generale ale folosirii Serviciului.

 

Lansoft Data își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe temporar sau permanent Serviciul (sau orice componentă a acestuia) cu sau fără preaviz, în orice moment. Sunteți de acord că Lansoft Data nu este răspunzător dvs. sau unei alte părți de orice modificări, suspendări sau întreruperi ale Serviciului.

 

În cazul domeniilor care nu au terminația .RO, înregistrarea acestora se realizează doar după confirmarea plății conform facturii proforme emise prin formularul de comandă. Dacă între data depunerii comenzii și data confirmării plății numele de domeniu care se dorește a fi achiziționat este înregistrat de către un terț beneficiar, vi se acorda fie posibilitatea de a vi se returna contravaloarea în lei a facturii proforme, la cursul BNR din ziua emiterii facturii, fie de a înregistra un alt nume de domeniu cu aceeași terminație.

 

În cazul domeniilor din zona .ro, înregistrarea acestora se realizează în maxim 15 minute de la completarea formularului de comandă.

 

Declinarea responsabilității

 

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ:

 

 1. UTILIZAREA SERVICIULUI SE FACE PE RISCUL DVS. SERVICIUL ESTE FURNIZAT PE BAZA: „AȘA ESTE”. LANSOFT DATA NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA ȘI NU ACORDĂ GARANȚII DE NICI UN FEL, NICI ÎN MOD EXPLICIT NICI IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR NELIMITÂNDU-SE LA GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE OBIȘNUITE, LA POTRIVIREA PENTRU UN SCOP ANUME.
 2. ORICE MATERIAL DOWNLOADAT SAU ÎN ALT MOD OBȚINUT PRIN FOLOSIREA SERVICIULUI SE REALIZEAZĂ LA DISCREȚIA ȘI RISCUL DVS. ȘI CĂ SUNTEȚI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE STRICĂCIUNE A COMPUTERULUI DVS. SAU PIERDEREA DE DATE REZULTATĂ ÎN URMA DOWNLOADĂRII UNOR MATERIALE.
 3. MECANISMELE DE SECURITATE ÎNCORPORATE ÎN SOFTWARE(SISTEM) CUNOSC LIMITĂRI EFECTIVE/INERENTE, DVS. AVÂND RESPONSABILITATEA DE A IDENTIFICA EXACT NECESITĂȚILE DVS.
 4. LANSOFT DATA PRIN PREZENTUL ACORD SAU ALȚI TERMENI FURNIZAȚI NU GARANTEAZĂ CĂ:
 5. SERVICIUL SE POTRIVEȘTE EXACT CERINȚELOR DVS.,
 6. SERVICIUL VA FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT, ÎN SIGURANȚĂ ȘI FĂRĂ ERORI,

iii. REZULTATELE OBȚINUTE PRIN FOLOSIREA SERVICIULUI VOR FI FĂRĂ GREȘEALĂ ȘI DE ÎNCREDERE,

 1. CALITATEA PRODUSELOR, SERVICIILOR, INFORMAȚIILOR SAU ALTOR MATERIALE CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE DE DVS. PRIN SERVICIU VOR ÎNDEPLINI AȘTEPTĂRILE DVS., PRECUM ȘI
 2. ORICE EROARE A SOFTWARE-ULUI VĂ FI CORECTATĂ.
 3. NICI UN SFAT SAU INFORMAȚIE, ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTA PRIN SAU DE LA SERVICIU NU CREEAZĂ ORICE ALTE GARANȚII NEPRECIZATE ÎN ACTUALUL ACORD.

vii. LANSOFT DATA NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU NERESPECTAREA TERMENELOR LIMITĂ , PENTRU ȘTERGEREA, NEFURNIZAREA SAU STOCAREA ERONATĂ A ORICĂREI FORME DE COMUNICARE SAU ORICĂROR SETĂRI PERSONALIZATE UTILIZATE DE DVS.

 

 

LANSOFT DATA VĂ FACE EFORTURI ÎNSEMNATE PENTRU A ÎNTREȚINE SERVICIUL, TOTUȘI, LANSOFT DATA NU RĂSPUNDE PENTRU STRICĂCIUNI, PIERDERI DE DATE, DETALII DE CLIENT SAU DETALII DE VÂNZĂTOR, VENIT SAU ALTE PAGUBE PRODUSE AFACERILOR DATORATE ÎNTÂRZIERILOR, TRANSMITEREA GREȘITĂ SAU NETRANSMITEREA INFORMAȚIILOR, DATORATE RESTRICȚIEI SAU ÎNTRERUPERII ACCESULUI, BUG-URILOR SAU ALTOR ERORI, FOLOSIRII NEAUTORIZATE DATORATE ÎMPĂRȚIRII ACCESULUI LA SERVICIU, SAU ALTOR INTERACȚIUNI CU SERVICIUL.

 

SUNTEȚI RESPONSABIL DE ÎNTREȚINEREA ȘI SALVAREA DE SIGURANȚĂ (BACK-UP) DATELOR DVS. ȘI DE ORICE INFORMAȚIE STOCATĂ PRIN SERVICIU.

 

Limitarea obligațiilor

 

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ LANSOFT DATA, ASOCIAȚII SĂI SAU ALȚI PARTENERI, DIRECTORII , ACȚIONARII SAU ANGAJAȚII LANSOFT DATA NU AU OBLIGAȚII PENTRU ORICE PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ, INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE NUMAI LA PAGUBE DE PIERDERE DE CÂȘTIGURI VIITOARE, BUNA-CREDINȚĂ, FOLOSIRE, DATE SAU ALTE BUNURI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ AȚI AVERTIZAT LANSOFT DATA DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA PIERDERI), REZULTÂND DIN:

 

 1. FOLOSIREA SAU IMPOSIBILITATEA FOLOSIRII SERVICIULUI,
 2. ERORI, DEFECTE, OMISIUNI, ÎNTÂRZIERI ÎN OPERAȚII SAU TRANSMISII SAU ORICE ALTĂ NEREGULĂ A BUNULUI MERS AL SERVICIULUI SAU A SOFTWARE-ULUI;

iii. COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI SAU SERVICII PENTRU ÎNLOCUIREA CELOR CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE PRIN MESAJE SAU TRANZACȚIILOR REALIZATE PRIN SERVICIU,

 1. ACCES NEAUTORIZAT SAU ALTERAREA TRANSMISIILOR DVS. ȘI DATELOR,
 2. DECLARAȚIILOR ȘI COMPORTAMENTULUI UNEI ALTE PĂRȚI FAȚĂ DE SERVICIU
 3. ORICE BUN SAU SERVICIU OFERIT SAU VÂNDUT PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI

vii. ORICE ALTA SITUAȚIE REFERITOARE LA SERVICIU SAU LA SOFTWARE.

 

 

Legea aplicabilă și forța majoră

 

Legea aplicabilă TCU și relația dintre dvs. și Lansoft Data vă fi sub incidența legilor Statului Român.

 

Cu excepția obligației de a efectua plăți, niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru orice eșec sau întârziere în acțiunile sau inacțiunile sale reglementate de acești TCU dacă acestea se datorează unei cauze pe care nu o poate controla cum ar fi (dar nelimitându-se la acestea) acte de război, acte guvernamentale, întreruperea Internetului (care să nu rezulte din acțiunile sau inacțiunile lui Lansoft Data), fenomene naturale, cutremure, embargouri, sabotaj, conflicte de muncă. Aceste cauze de forță majoră:

 

 1. trebuie notificate celeilalte părți prompt.
 2. partea aflată în caz de forță majoră trebuie să utilizeze eforturi comerciale rezonabile ca să corecteze prompt orice disfuncționalitate sau întârziere

Dacă Lansoft Data nu este în stare să poată oferi Serviciul pentru o perioadă de 30 de zile consecutive din cauza unui eveniment de forță majoră continuu, dvs. veți putea rezilia Serviciul, dar Lansoft Data nu va avea nici o obligație în legătură cu aceasta.

 

Relația dintre părți

 

Acest acord nu va stabili nicio relație de parteneriat, asociațiune în participațiune, relații de muncă, franciză sau agenție între Lansoft Data și dvs. Nici Lansoft Data, nici dvs. nu veți avea puterea de a lega cealaltă parte sau să creați obligații pentru cealaltă parte fără a avea un consimțământ prealabil de la aceasta, în scris, cu excepția celor precizate expres în acest acord.

 

Lansoft Data și dvs. sunteți de acord ca, exceptând cele precizate expres în acest acord, nu vor exista terți beneficiari ai acestui acord, cum ar fi companiile de asigurări pentru orice parte sau utilizatorii dvs., fără ca acest exemplu să fie limitativ.

 

Clauze finale

 

Acești TCU constituie un acord dintre Lansoft Data și dvs. și vă guvernează utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestări servicii încheiat între dvs. și Lansoft Data. Puteți de asemenea să vă aflați sub autoritatea altor termeni adiționali sau condiții de utilizare ce se aplica în momentul în care utilizați alte servicii Lansoft Data, conținut sau software al unui terț.

 

Dacă orice prevedere a acestor TCU sau altor documente încorporate este dovedită de o instituție competentă ca fiind invalidă, părțile sunt de acord ca această instituție să încerce să ia în considerație intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevedere, restul prevederilor rămânând în vigoare.

 

Sunteți de acord că, fără a ține seama de altă lege sau statut, orice revendicare sau pricină ce reiese din acești termeni sau sunt legați de utilizarea serviciilor sau a TCU, trebuie înaintată în decurs de un an după ce această cerere a fost ridicată sau va fi pentru totdeauna clasată. Titlurile secțiunilor în acești termeni sunt numai pentru conveniență și nu au nici un efect legal sau contractual.